Faalangst

Faalangst

Onderzoek* wijst uit dat maar liefst 24% van alle eindexamenleerlingen in Nederland last heeft van examenvrees, een speciale vorm van faalangst. Rijschool Level probeert bij haar cursisten in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen of er angst bestaat voor het afleggen van het praktijkexamen. Waarom? Omdat het mogelijk is een zogenaamd ‘faalangstexamen’ af te leggen en de begeleiding naar dat examen tevens een iets andere aanpak nodig heeft. Door het volgen van de cursus ‘faalangstinstructeur’ is Rijschool Level op dit onderdeel gecertificeerd.

Feit is dus dat een aanzienlijke groep mensen last heeft van “beperkingen” of zelfs blokkades tijdens het neerzetten van een prestatie. Er zijn globaal drie soorten faalangst te onderscheiden. De cognitieve faalangst, waarbij het angst betreft voor het maken van een theoretisch examen. Sociale faalangst, in de vorm van angst om bijvoorbeeld op onbekenden af te stappen en helemaal om in het openbaar te spreken. Ten slotte is er de motorische faalangst. Hierbij betreft het angst om lichamelijk te presteren, zoals bij een sportwedstrijd of het afleggen van een praktijkexamen. Vaak komt een combinatie van de verschillende vormen voor.

Faalangstige mensen hebben vaak een negatief zelfbeeld. Niets dat ze doen is goed. Als ze een succesje hebben geboekt komt dat door geluk of doordat de ’taak’ gemakkelijk was. Complimenten kunnen ze niet verdragen en nemen ze ook niet aan, zelfs niet na enig aandringen. Lichamelijk kunnen er veel reacties ontstaan zoals: zweten, rode kleur, veel naar het toilet moeten, maag/buikpijn, en natuurlijk een snelle ademhaling met een hoge hartslag. Maar sommige mensen met faalangst weten dit uiterlijk heel goed te verbergen.

Door de angst presteert iemand vaak onder zijn/ haar niveau. Of zijn de dagen/uren voorafgaand aan de ’taak’ vreselijk. Sommige mensen hebben altijd, ook buiten een ’taak’, last van angst. Dit noemen we geen faalangst. Eigenlijk zijn deze mensen min of meer altijd angstig, en dus ook bij ’taken’. De begeleiding van deze algemene angst is anders dan bij faalangst.

* Uitgevoerd door KPC Groep