Examen info

1. Verklaring van geschiktheid
Het CBR gaat na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt, die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, krijg je een Verklaring van geschiktheid.
2. Verklaring van rijvaardigheid
Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, krijg je een Verklaring van rijvaardigheid.
3. Het examen
Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Je kunt je instructeur vragen om mee te rijden. Bij het eindgesprek is de instructeur sowieso aanwezig. Dan leer je des te meer van het examen. Soms kan gevraagd worden om bijvoorbeeld een examinator in opleiding mee te laten gaan in plaats van de instructeur. Uiteindelijk kies je zelf of je dit wilt of niet.
4. Vooraf
In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Na controle van je identiteitsbewijs en het zetten van de handtekening op de Eigen Verklaring, overhandig je het gesloten formulier zelfreflectie. Dit formulier kun je op de site van Rijschool Level downloaden. Op dat formulier heb je thuis je sterke en minder sterke punten in het verkeer gezet. Dit formulier wordt na de examenuitslag met je besproken.
Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer25 meter.
Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.
5. De rit
De examenrit duurt ongeveer 35 minuten. Je rijdt voor een deel zelfstandig naar een bepaalde bestemming. Dit kan via een clusteropdracht, op navigatie of naar een oriëntatiepunt. Het grootste deel rijd je op aanwijzingen van de examinator. Hij of zij kijkt of je je veilig, vlot en zelfstandig door het verkeer beweegt. Daarbij wordt onder andere gelet op:

  • De voertuigcontrole
  • Het toepassen van de verkeersregels
  • Het kijkgedrag
  • Het passeren, inhalen/ voorbijgaan
  • Het in- en uitvoegen
  • De plaats op de weg
  • Het rijden op kruispunten en rotondes
  • De bijzondere verrichtingen
6. Fouten
Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Oftewel: de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
7. Geslaagd
Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Als je bent geslaagd, bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier met je en wordt je Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). De gemeenten en het CBR kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of je bent geslaagd voor het examen. De registratie van de Verklaring van rijvaardigheid is drie jaar geldig, de registratie van de Verklaring van geschiktheid een jaar.
8. Het rijbewijs ophalen
Bij het gemeentehuis in je woonplaats kun je, tegen overlegging van een pasfoto, legitimatie en het vereiste bedrag, je rijbewijs aanvragen. Om bij de gemeente voor het rijbewijs in aanmerking te komen, moet je op het moment van aanvraag in Nederland wonen en in het jaar daarvoor minstens 185 dagen in Nederland hebben gewoond.
9. Gezakt
Wanneer je bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier met deze punten kan Rijschool Level achteraf voor je uitdraaien. Het is verstandig deze punten te bespreken met je instructeur in verband met vervolglessen.
Daarna bespreekt de examinator het formulier zelfreflectie met je. Wanneer jouw antwoorden op het zelfreflectieformulier verschillen van de bevindingen van de examinator, is het verstandig dit ook met je instructeur te bespreken.

Machtig jouw rijschool met DigiD

Ons CBR-rijschoolnummer is:  1722N2

Voordat onze rijschool het praktijkexamen of een TussenTijdse Toets (TTT) voor de categorie personenauto kan aanvragen, moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Voordeel hiervan is dat je direct een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen of TTT voor je heeft gereserveerd. Daarnaast zijn jouw adresgegevens automatisch beschikbaar voor de rijschool in het reserveringssysteem van het CBR.

Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD, jouw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Geef je DigiD nooit aan een ander. Hieronder staat precies wat je moet doen om rijschool Level te machtigen. De machtiging blijft geldig tot je bent geslaagd. Wil je de machtiging eerder intrekken, kijk dan op mijn.cbr.nl voor de voorwaarden.

Verder is het goed om te weten dat rijschool Level een praktijkexamen of toets alleen op jouw naam kan reserveren. De mogelijkheden om de examendatum te verplaatsen zijn zeer beperkt. Stem je examendatum dus van te voren goed af met je instructeur. Het machtigen van rijschool Level en het reserveren op naam moet ertoe leiden dat rijschool Level binnen afzienbare tijd een praktijkexamen voor jou kan aanvragen.

De machtigingsprocedure:

Je hebt nog geen DigiD
– Vraag DigiD gratis aan op www.digid.nl
– Schrijf je gebruikersnaam op
– Je hebt de login-gegevens binnen 5 dagen per post in huis
– Kun je geen DigiD aanvragen, klik op onderstaande button om een pdf formulier te downloaden.
Je hebt al reeds DigiD
– Ga naar mijn.cbr.nl
– Op de site klik je op het DigiD-logo om in te loggen
– Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in
– Voer het CBR-rijschoolnummer in; 1722N2
– Voer je adresgegevens in
– Lees en ga akkoord met de voorwaarden
– Machtig rijschool Level
E-mail bevestiging na machtiging
Je ontvangt per e-mail een bevestiging van:
– de machtiging
– de eventuele examenreservering
– de eventuele ruiling
– de eventuele annulering
– Ook ontvang je, als je geslaagd of gezakt bent, per e-mail het uitslagformulier
Rijschool Level ontvangt:
– een bevestiging van jouw machtiging per e-mail
– jouw naam en adresgegevens